یادمه خوب یادمه واسه آخرین نگاه,

واسه آخرین کلام, گریه فرصت نمی‌داد"نمی داد

واسه ی گفتنِ خداحافظِ تو,

اشک می‌ریخت, مهلت نمی‌داد"نمی داد

لحظه ی وداعمون اون روز تماشایی بود

تو سکوت هر دو فریاد بی‌فردایی بود

آه سینه‌سوز ِ تو , هق‌هق گریه‌های من

لحظه ی سرودن سرود تنهایی بود

 بغض راه نفسم رو بسته بود

بین ما پرده ی اشک نشسته بود

جمله ی هرگز فراموشم نکن

تو گلوم شکسته بود

 هنوزم تا که هنوزه بی منی و من باهاتم

توی جنگل, لب دریا دنبال جای پاهاتم

هنوزم که تا هنوزه عاشق خاطره هاتم

توی این همه هیاهو دنبال زنگ صداتمتاريخ : یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ | 18:37 | نویسنده : علیرضا.ش |